JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Lunds tingsrätt

Postadress: Box 75 221 00 Lund
Besöksadress: Byggmästaregatan 2 222 37 Lund
Tel: 046-16 04 00

Tingsrätten

Lunds tingsrätts domsaga omfattar följande kommuner.

Lund, Eslöv, Hörby, Höör, Landskrona, Lomma, Kävlinge, Svalöv och Staffanstorp, Tingsrätten håller normalt brottmålsting i Lund alla vardagar i veckan samt i Landskrona tre dagar per vecka (måndag - onsdag).

Kallad till domstol?

Appen Domstolsguiden

Ta hjälp av appen Domstolsguiden.

Aktuellt på Lunds tingsrätt

Vi har problem med vår e-mail just nu och har kraftiga fördröjningar på både inkommande och utgående mail

 

Torsdag den 27 oktober har tingsrättens reception öppet från kl. 08.00 till kl. 14.00

 

Allmän information - uppgifter om beslut om offentliga försvarare

Lunds tingsrätt får för närvarande många förfrågningar som rör om domstolen har förordnat en offentlig försvarare i en förundersökning som gäller mord. 

 

En framställan om offentlig försvarare ger i sig en information om att det finns någon som är misstänkt för brott i en viss förundersökning och dessutom vad den personen heter. Samtliga dessa uppgifter faller  - i och med den lagändring som trädde i kraft den 1 oktober 2016 -  in under den starka förundersökningssekretessen i 35 kap. 1 § OSL.  Det innebär att domstolen i normalfallet inte kan lämna ut namnet på den förordnandet avser och inte heller vilken förundersökning/vilket brott begäran gäller, dvs. AM-nummer, K-nummer eller till och med brottsrubriceringen, om den är så ovanlig att den kan paras ihop med en speciell förundersökning. Detta leder också till att domstolen inte kan bekräfta att det har kommit in en framställan om offentlig försvarare i en utpekad förundersökning.

 

 Lagändringarna berör inte häktningsbeslut. Det innebär att - liksom tidigare - är en ev.  häktningsframställan som huvudregel offentlig, såväl vad avser den misstänktes identitet som brottsmisstanken.

 

 Som vid alla förfrågningar om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter går det att begära ett beslut med överklagandehänvisning.

 

Göran Lundahl

Lagman

046- 160401

 

 

Påvebesöket i Lund

Måndagen den 31 oktober 2016 besöker påve Franciskus Lund. De avspärrningar som med anledning av besöket kommer att ske av delar av centrala Lund påverkar inte möjligheten att komma till tingsrättens lokaler. Däremot kan man förvänta en mycket hög belastning på lokaltrafiken och även svårigheter i trafikläget i övrigt. Ta därför särskilt god tid på dig om du ska inställa dig vid domstolen som part, ombud eller vittne. 

 

 

Den 1 februari genomför Lunds tingsrätt en omorganisation som innebär att  all målhantering som tidigare skett på serviceenheten flyttas till brottmålsenheten och respektive tvistemålsenhet. Serviceenhetens e-postbrevlåda upphör och all e-post som rör mål hänvisas till respektive målenhets e-postbrevlåda. Kvarvarande del av serviceenheten byter i samband med detta namn till Enheten för support och säkerhet.

 

 

 

Tingsrätten har fattat beslut om uppdaterade rutiner kring tingsrättens listor för fördelning av uppdrag som offentlig försvarare, målsägande biträde och särskild företrädare för barn samt lista för häktningsjour

Läs mer här