Kommande huvudförhandlingar

(B = brottmål, T = tvistemål & FT = förenklat tvistemål, häf=häktningsförhandling).

Brottmålsförhandlingar hålls såväl i Tingshuset i Lund som i Rådhuset i Landskrona.

Det är endast tingssal 2 i Lund och tingssal 1 i Rådhuset i Landskrona som kan ta emot ett större antal åhörare såsom hela skolklasser.

För redan inbokade studiebesök rekomenderar tingsrätten att ni, dagen före bokat besök, tar kontakt på nedan angivna telefonnummer, för att få information om eventuell salsändring eller inställd förhandling. Observera dock att ändringar även kan ske med kort varsel.

Tel: 046-160 300, 160 301

Schema

Förhandlingarna tar uppehåll under jul och nyår och återupptas vecka 3
Senast ändrad: 2014-12-19
Dela med andra Skriv ut

Huvudregeln är att alla förhandlingar är offentliga om inte domstolen bestämmer annat i varje enskilt mål