JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Busschaufför frikänd

[2016-10-17] Lunds tingsrätt

Lunds tingsrätt har idag frikänt den busschaufför som åtalats för att ha kört på en ung kvinna och en man i 60-årsåldern och därigenom vållat mannens död och kvinnan en skallskada.

En olycka inträffade i februari 2015 i samband med att en läcka på fjärrvärmenätet medfört att hett vatten runnit ut vid och kring Centralstationen i Lund och polisen därför spärrat av Bangatan för fordonstrafik. Busschauffören, som stannat sin buss i korsningen Bangatan/Klostergatan, skulle efter instruktion från polisen svänga höger och ta en omväg. Istället kom bussen att köra upp på gångbanan på Bangatans östra del och efter en kort färd där köra på kvinnan och mannen.

Åklagaren hade i sitt åtal gjort gällande att chauffören varit oaktsam genom att dels gasa alltför kraftigt när han skulle köra iväg, dels inte bromsa i sådan tid att påkörningen kunnat undvikas. Tingsrätten anser att det inte är bevisat att chauffören gasat. Det kan inte uteslutas att bussens motor utan chaufförens agerande varvat upp på ett sätt som medförde att bussen rusade iväg. Visserligen är det klarlagt, menar tingsrätten, att bussens bromsar fungerat och att chauffören inte bromsat i tid för att påkörningen skulle ha kunnat undvikas. Men situationen har varit kaotisk och svårbemästrad när bussen rusat iväg. Chauffören har varit tvungen att väja för att inte ramma en polisbil och för att inte köra på människor på gångbanan. Därför kan det inte bedömas som oaktsamt av chauffören att han inte bromsat i sådan tid att påkörningen skulle ha undvikits.

Rätten är inte enig. Två nämndemän anser att chauffören varit oaktsam och att han ska dömas för att ha vållat mannens död och kvinnans skada.

Rättens ordförande, chefsrådmannen Nils Petter Ekdahl, säger i en kommentar:

- Bedömningen i detta fall har varit mycket svår. En yrkesförare måste kunna bemästra många svåra situationer som uppstår i trafiken. Men det finns situationer som kan uppstå i trafiken utan förarens skuld och som är så svårbemästrade, att det inte är rimligt att hålla föraren ansvarig och döma honom för brott om han inte klarar av att bemästra dem. Detta har enligt min mening varit en sådan situation.  

Senast ändrad: 2016-10-17

För mer information kontakta:

Nils Petter Ekdahl
Chefsrådman
046-16 04 83 (kl 16-17.30)
nils-petter.ekdahl@dom.se

Målnummer:

B 1002-15