JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kommentar till regeringens beslut att Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona blir kvar

[2018-06-07] Lunds tingsrätt

Regeringen har i dag beslutat att inte gå vidare med Domstolsverkets begäran att Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona ska omvandlas till tingsställe. Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt, tycker att regeringens beslut är olyckligt och ser stora problem kring hur säkerhetsfrågorna ska lösas.

Lunds tingsrätt har under lång tid bedrivit verksamhet i gamla lokaler med undermålig säkerhet, både i Lund och i Landskrona. Centralt i Lund har det nu byggts nya, moderna lokaler för domstolens räkning och verksamheten flyttar in i augusti i år. Lokalerna är fullt utrustade vad gäller säkerheten med bland annat två salar med förhöjd säkerhet och fast säkerhetskontroll med röntgen.

– Äntligen får vi säkra lokaler i Lund. Den ändring Domstolsverket begärde skulle ha inneburit att även Landskronaborna fick tillgång till dessa lokaler, men regeringens besked innebär nu att vi fortsatt behöver bedriva verksamhet även i Landskrona, trots att lokalerna där inte alls når upp till säkerhetskraven, säger lagman Göran Lundahl och fortsätter:

– Det är särskilt bekymmersamt att verksamhet från just Landskrona fortsatt ska hanteras i lokaler med urusel säkerhet, eftersom kommunen har områden som klassificeras som särskilt utsatta av polisen och mål därifrån ofta ställer särskilt stora krav på en trygg och säker miljö. Det är för mig obegripligt, och väldigt tråkigt för Landskronaborna.

Göran Lundahl säger att det förstås skulle gå att bygga nya, säkra lokaler även i Landskrona.

– Men sådant tar tid, och man kan möjligen också ifrågasätta det samhällsekonomiskt vettiga med hänsyn till avståndet mellan Landskrona och Lund. Det är Domstolsverket som hanterar lokalfrågor för domstolarna och jag får därför skicka frågan om lokaler vidare dit. Sedan får jag ta ställning till hur vi ska hantera situationen fram till en eventuell byggnation.

Senast ändrad: 2018-06-07

För mer information kontakta:

Göran Lundahl
Lagman
0767-616940
goran.lundahl@dom.se