JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Lundapolitiker frikänns från åtal för uppvigling

[2016-12-12] Lunds tingsrätt

Lunds tingsrätt har idag kl. 11.00 meddelat dom i målet angående en politiker i Lund som åtalats för uppvigling genom att på Twitter uppmana att riva ner, förstöra och klistra över affischer som Sverigedemokraterna låtit sätta upp i Stockholms tunnelbana. Politikern anses i domen i och för sig ha gjort sig skyldig till uppvigling men eftersom gärningen bedöms som ringa frikänns hon från brott.

Det var under valrörelsen 2015 som Lundapolitikern på Twitter skickade ut ett meddelande som innehöll en länk till en artikel om Sverige-demokraternas affischkampanj i Stockholms tunnelbana. I meddelandet skrev politikern ”Riv ner, klistra över, förstör! Skitet lär vara borta i morgon”.

Politikern åtalades för uppvigling genom att ha uppmanat till brottet skadegörelse i ett meddelande riktat till allmänheten. Hon har förnekat att hon gjort något brottsligt och gjort gällande att hennes meddelande endast var en åsiktsyttring och inte en uppmaning att begå brott. I andra hand har hon gjort menat att det hon gjort varit ett sådant ringa fall av uppvigling som inte är straffbar.

Tingsrätten anser att meddelandet utgör en uppmaning till andra att begå brott genom att förstöra valaffischer. Även om politikerns syfte med meddelandet, som hon påstått, främst var att skapa opinion mot budskapet i affischerna, måste hon ha insett risken för att det uppfattades som en uppmaning att förstöra dem. Hon har varit likgiltig inför att meddelandet av många måste ha uppfattats på det sättet och därför gjort sig skyldig till uppvigling.   

I ringa fall är uppvigling inte straffbart. Vid bedömningen av om det är fråga om ett ringa fall ska domstolen bl.a. beakta hur allvarligt brottet är som meddelandet uppmanar till, hur stor risken är för att uppmaningen följs och om syftet med uppmaningen varit att bilda opinion eller uttrycka en åsikt. Vid en samlad bedömning har tingsrätten kommit fram till att uppviglingen i detta fall är att anse som ringa och därför inte är straffbar.

Senast ändrad: 2016-12-12

För mer information kontakta:

Thed Adelswärd
Chefsrådman
0707-657972
thed.adelsward@dom.se

Målnummer:

3108-16